Yaris Ativ เริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่า

หมายเหตุ

 

 • (1) ผู้มีสิทธิ์ลุุ้นรางวัลคือผู้ที่ทดลองขับ โตโยต้า ยาริส เอทีฟ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ส.ค. 60 ณ โชว์รูมโตโยต้า
 • เมื่อทดลองขับเรียบร้อย ถ่ายรูปคู่รถเอทีฟ ให้เห็นพื้นที่ความกว้างของห้องโดยสารด้านหลัง นำโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่ป้ายตั้งบนหลังคารถ ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูล ชื่อ -  สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ พร้อมทั้งกดแชร์ภาพลงบน Facebook ติดแฮชแท็ก #ATIVLifeActivated พร้อมแท็กเพื่อนให้ได้มากที่สุด โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
 • จำกัดแท็กเพื่อน 1 ท่าน คือ 1 สิทธิ์ สูงสุดไม่เกิน 20 สิทธิ์
 • เมื่อครบกำหนดจะทำการพิมพ์ ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วนำมากองรวมกันเพื่อทำการจับรางวัล
 • ของรางวัล คือ เครื่องบังคับอากาศยาน DJI Spark Drone พร้อม Guard จำนวน 100 รางวัลๆ ละ 20,800 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,080,000 บาท
 • จับรางวัล ณ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 วันที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อทาง www.toyota.co.th วันที่ 15 ก.ย. 60
 • ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โทร 0-2305-2132 หรือ 0-2305-2287 ในวันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 60 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (1,040 บาท)
 • ในการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน 2 ชุด พร้อมหลักฐานการชำระภาษี มาที่ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง ชั้น 43 บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
 • รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเป็นส่วนประกอบ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 • พนักงานบริษัทฯ พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทร.ฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th

 Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.