Vios ฟรีเว่อร์ Day จอง 3 วันนี้ ลุ้นรถ 3 คัน

หมายเหตุ


โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทั่วไป

 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่จองรถโตโยต้า วีออส ทุกรุ่น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 - 24 ก.ค. 59 และออกรถภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • บัตรกำนัลส่วนลดโตโยต้า ประจำวันที่ 22, 23 และ 24 ก.ค. 59 รวม 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 749,000 บาท
 • จับรางวัล ณ  บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 87/2  ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 วันที่ 25 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. และประกาศรายชื่อทาง www.toyota.co.th วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 8.00 น.
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โทร. 0-2305-2287 ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59 เป็นต้นไป (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.) และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ในการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาสมุดจดทะเบียนที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถให้กับบริษัทฯ ภายใน 30 ก.ย. 59 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์        
 • ลูกค้าที่ถอนจอง หรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • ชื่อ-นามสกุลผู้โชคดีต้องตรงกับชื่อในเอกสารทั้งหมดที่ใช้รับรางวัล
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานบริษัทฯ พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
 • สำหรับผู้ทดลองขับรถโตโยต้าทุกรุ่นตั้งแต่ 12 มิ.ย. - 31 ก.ค. 59 โดยต้องลงทะเบียนทดลองขับจากพนักงานขายเพื่อรับข้าวรัชมงคลมูลค่า 90 บาท
 • เลือกรับ อัตราดอกเบี้ย 1.79% นาน 4 ปี เมื่อดาวน์ 30% หรือ
 • ประกันภัยชั้น 1 Exclusive Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3
 • ต้องแจ้งผ่าน บจก. โตโยต้า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์เท่านั้น
 • สำหรับผู้ซื้อ ที่ผ่านการอนุมัติตามมาตรฐานเงื่อนไข บ.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 59 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทร.ฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th


เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเชิญมาร่วมกิจกรรม
 
 • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลคือผู้ที่ได้รับบัตรเชิญ นำบัตรเชิญมาที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม โดยลูกค้าจะได้รับเลขรหัสเพิ่มเติม สำหรับลงทะเบียนทาง SMS เพื่อลุ้นรางวัล (ค่าบริการส่ง 3 บาท ต่อครั้ง และไม่มีส่วนแบ่งจากค่าส่ง SMS กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด)

  วิธีการลงทะเบียนทาง SMS :  พิมพ์รหัสบนบัตรเชิญ ตามด้วยเครื่องหมาย # และรหัสเพิ่มเติม (5 หลัก) จากผู้แทนจำหน่ายโดยไม่ต้องเว้นรรค ส่งมาที่หมายเลข 4712888  
   
 • ของรางวัล : บัตรกำนัลส่วนลดโตโยต้า มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (สำหรับซื้อรถยนต์ วีออส ทุกรุ่น ตั้งแต่ 22 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 2559)
 • คณะกรรมการจะทำการพิมพ์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทั้งหมดเพื่อจับฉลากรางวัลบัตรกำนัลส่วนลดโตโยต้า มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท โดยจะจับรางวัลในวันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สนง.กรุงเทพฯ) 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.toyota.co.th ในวันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 08.00 น.
 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2305-2287 ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. เท่านั้น และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
 • ในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

  1) เอกสารการเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ใช้บริการและหมายเลข กรณีที่เจ้าของหมายเลขนั้น เป็นนิติบุคคล ผู้รับรางวัลต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ 

  2) เอกสารแสดงการซื้อรถยนต์ วีออสทุกรุ่น ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 2559 
  เอกสารประกอบด้วย : สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบแจ้งจำหน่าย สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) โดยมีผู้โชคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมถึงสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (ชื่อ นามสกุล ในเอกสารต้องตรงกันทั้งหมด)

  3) ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นั่ง บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โทร. 0-2305-2287 (วันเวลาทำการ จันทร์- ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
   
 • คณะกรรมการจะพิจารณามอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง และหากไม่มีผู้รับรางวัลตามที่กำหนดอีกจะมอบของรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 • รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอย่างอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 • พนักงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
   Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.