เกี่ยวกับ

ข้อมูลบริษัท
ชื่อสถานประกอบกิจการ :
บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด
สถานที่ตั้ง :
333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 โทรสาร 076-201-199
ประเภทกิจการ :
ซื้อ ขาย รถยนต์ใหม่และรถยนต์ที่ใช้แล้วพร้อมบริการหลังการขาย
จำนวนลูกจ้าง :
รวม 81 คน แบ่งออกเป็น ชาย 44 คน หญิง 41 คน ( ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2556)
วันที่จดทะเบียน :
1 เมษายน พ.ศ.2556
ทุนจดทะเบียน :
180,000,000 บาท
ร่วมลงทุนโดย
1). บริษัท โตโยต้า ทูโช(ไทยแลนด์) จำกัด 2). บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) (TTC) 3). บริษัท โตโยต้า โคโรลล่า โตกูชิมา (ประเทศญี่ปุ่น) 4). บริษัท โตโยต้า เพิร์ล จำกัด
คติพจน์
"ใส่ใจ ดูแล คุ้มค่า"

สาส์นจากผู้บริหาร

 
        บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของ "โตโยต้า ทูโช กรุ๊ป", "โตโยต้า โคโรลล่า โตกูชิมา", "โตโยต้า เพิร์ล" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
        บริษัทฯ ให้สัญญาว่าจะพยายามอย่างสุด ความสามารถในการสานต่อความเจริญเติบโตของโตโยต้า โดยภูเก็ตเป็นช่องทางของกลุ่มลูกค้ารายย่อย บริษัทมีความตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม และให้ผลตอบแทนกลับคืนสู่กลุ่มผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด
      บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้ ปรัชญาผู้บริหาร: “รู้ดี คิดดี เชื่อดี” การขยายการลงทุน บริษัทฯ เชื่อว่า "ความเข้าใจ"และ "การนับถือ" ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วิธีการคิดที่แตกต่างกัน, สถานการณ์ที่แตกต่าง ฯลฯ ที่จะทำธุรกิจร่วมกัน สุดท้ายนี้เราหวังที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจกันในกลุ่มผู้ถือหุ้น
      จุดขาย: “ไม่ช้า ไม่ผิด ไม่บิดเบือน”
การดำเนินงานที่มีความรวดเร็ว และมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษทฯควรจะทำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นจะทำงานด้วยความจริงใจ คติพจน์:   “ใส่ใจ ดูแล คุ้มค่า”
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ, เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฯ
 
Kensuke Yamada
(President of Toyota-Next)
แผนผังองค์กร

 • President
  Mr. Kensuke Yamada

 • Service Kaizen Advisor

 • Acting BP Manager

 • Restructuring Manager

 • CRM Manager

  • Asst.MKT Manager

 • GA Manager

 • AC & FI Manager

  • Asst. AC Manager

 • Acting DCC Manager

 • HSE Supervisor
รูปภาพ กิจกรรม
 


Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.