ช่างเตรียมพื้นผิว

1 ตำแหน่ง

Urgently

ช่างซ่อมทั่วไป

3 ตำแหน่ง

Urgently

พนักงานขายรถใหม่

6 ตำแหน่ง

Urgently
      สมัครงาน

ช่างเตรียมพื้นผิว    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
12/22/2017
     บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานช่างพื้นผิว
- เพศชาย /ไม่จำกัดอายุ /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดสถานภาพ (โสด หรือสมรส)
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

- มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งช่างพื้นผิวงานตัวถังและสี (Surfacing) ในธุรกิจยานยนต์
 
                   *******************
 
ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)
ช่างซ่อมทั่วไป    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
12/22/2017
      บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมทั่วไป
- เพศชาย /ไม่จำกัดอายุ /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดสถานภาพ (โสด หรือสมรส)
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

- มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งช่างซ่อมทั่วไป (General Services) ในธุรกิจยานยนต์

 
ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)
พนักงานขายรถใหม่    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
6 ตำแหน่ง
12/22/2017
      บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : พนักงานขายรถใหม่
- เพศชาย หรือ เพศหญิง /ไม่จำกัดอายุ /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดสถานภาพ (โสด หรือสมรส)
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่

- มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งพนักงานขายในบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัย    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
12/22/2017
      บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันภัย
- เพศชาย หรือ เพศหญิง /ไม่จำกัดอายุ /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดสถานภาพ (โสด หรือสมรส)
- สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่
- มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งพนักงานขายในบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรรถใหม่    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
12/22/2017
      บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรรถใหม่
- เพศชาย หรือ หญิง /ไม่จำกัดอายุ /ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดสถานภาพ (โสด หรือสมรส)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป้นพิเศษ

                   *******************

ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)
คนสวน    Urgently
บริษัท โตโยต้าเน็กซ์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
12/22/2017
      บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ปัจจุบันต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้าและความท้าทาย มาร่วมงานกับทางบริษัทจำนวนมาก ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงาน หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด 333 หมู่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, 83110 โทร. 076-201-100 E-mail: hr@toyotanext.co.th

--------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง : คนสวน
- เพศชาย 
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง

                   *******************

ผู้มีคุณสมบัติจะต้อง
- ได้รับการทดสอบและผ่านการประเมินจากทางบริษัท
- ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือไม่เป็นบุคคลเข้าข่ายต้องสงสัยการกระทำผิดกฎหมาย
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือเสพสารเสพติด
- ไม่เป็นสมาชิก หรือสนับสนุน กลุ่มคัดค้านทางสังคม

สวัดิการ
- เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
- เงินรางวัลพิเศษรายเดือน (ตามยอดขายและผลประกอบการ)
- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างการทำงาน (PPE)
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- หอพักพนักงาน (พร้อมเฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ)


Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.