บริการลูกค้า

บริการทั่วไป

ยิ้มได้อย่างมั่นใจที่ศูนย์บริการโตโยต้า เน็กซ์

ด้วยบริการด้านรถยนต์แบบ ครบวงจรและมาตรฐานสูงสุด เพื่อคุณภาพที่คุณมั่นใจได้

 


 

 

► คุณภาพและมาตรฐานโตโยต้า


 
 • ดูแลรถคุณด้วยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจากโตโยต้า
 • รู้จักรถโตโยต้าดีกว่าใครด้วยอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษที่ครบครันและทันสมัย เอกสิทธิ์สำหรับศูนย์บริการโตโยต้าเท่านั้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์โตโยต้าโดยเฉพาะ เพื่อการวิเคราะห์งานซ่อมแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำ
 • ใช้อะไหล่แท้โตโยต้า เพื่อความสมบูรณ์แบบในการขับขี่
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับศูนย์บริการทั่วประเทศ
 • มั่นใจได้ด้วยการรับประกันคุณภาพงานซ่อม 1 ปี หรือ 20,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (รับประกันงานซ่อมในจุดที่ลูกค้าเข้ารับบริการ)
----------------------------------------------------------------------------------------------

► การรับประกันคุณภาพ

​      
 • โตโยต้ามีนโยบายการรับประกันคุณภาพอะไหล่และงานซ่อม โดยศูนย์บริการโตโยต้าจะรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้โตโยต้า ที่ติดตั้งตามมาตรฐานโดยศูนย์บริการโตโยต้า รวมถึงคุณภาพงานซ่อมและผลกระทบอื่นๆ จากงานซ่อมนั้นๆ เป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 ก.ม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
----------------------------------------------------------------------------------------------

   ข้อยกเว้นในการรับประกัน   

​1. การดัดแปลงสภาพหรือแก้ไขใดๆ จากศูนย์บริการอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้า
2. ไม่ใช่อะไหล่แท้โตโยต้า
3. ความเสียหายจากการขนส่ง
4. อุบัติเหตุจากการใช้งาน และการใช้งานผิดประเภท
5. ผลกระทบเนื่องจากการบำรุงรักษาทำความสะอาดไม่ถูกต้อง และจัดเก็บในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่าสูญเสียเวลาความเสียหายของธุรกิจ
7. กลุ่มชิ้นส่วนที่เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ยางใบปัดน้ำฝน ฟิวส์ หลอดไฟ หัวเทียน ผ้าเบรค สายพาน ที่สึกหรอ เป็นต้น
8. การซ่อมอะไหล่ที่เสียหาย เช่น การซ่อมหม้อน้ำ เจียระไนชิ้นส่วน เชื่อมท่อไอเสีย เป็นต้น

ตัวถังและสี

► การประเมินราคาที่แม่นยำ

ประเมินราคาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ประเมินราคาด้วยพนักงานรับรถที่มากด้วยประสบการณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------

► ช่างผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานซ่อมตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย ต้องผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
โดยหลักสูตรมาตรฐาน เครื่องมือที่ทันสมัย และครูฝึกที่มากด้วยประสบการณ์

----------------------------------------------------------------------------------------------

► คุณภาพอะไหล่

อะไหล่แท้ 100%

----------------------------------------------------------------------------------------------

► เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย

เครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน : ผ่านการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการใช้งาน
และมีความแม่นยำในการตรวจสอบความเสียหาย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า
รถของท่านจะกลับเข้าสู่สภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ

ห้องพ่นอบสีมาตรฐาน : เป็นพื้นที่ที่จะทำการพ่นสี ให้กลับมาสวยงามดังเดิม พร้อมทั้งระบบควบคุมอากาศมาตรฐาน
ทำให้ละอองฝุ่นที่ไม่พึงประสงค์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็ว

พื้นที่ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ : ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพทุกคัน

----------------------------------------------------------------------------------------------

► สีซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------------------------------------------------------------​

   นโยบายการรับประกันคุณภาพ   

โตโยต้าประกาศให้ศูนย์บริการตัวถังและสีของผู้แทนจำหน่าย รับประกันคุณภาพงานซ่อมของตน
รวมถึงผลกระทบอื่นๆ จากคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสีเป็นเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                 

             รับประกันงานซ่อมสี                          รับประกันชิ้นงานอะไหล่ 12 เดือน
                    12 เดือน                                       หรือ 20,000 กิโลเมตร
                                                                     (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

 

   ข้อยกเว้นการรับประกันคุณภาพงานซ่อมตัวถังและสี   

 • ผลกระทบเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องจากการเสื่อมสภาพหรือสึกหรอไปตามการใช้งานตามปกติ เช่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ ถ่วงยาง เปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ ฟิวส์ หัวเทียน สายพาน สายพานไทม์มิ่ง เป็นต้น
 • รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท เช่น การแข่งขัน การบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ฝนกรด สารเคมี เกลือ น้ำยางต้นไม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ พายุฝน ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • การเสื่อมสภาพเนื่องจากการขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งการจัดเก็บรถไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 • การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ เช่น สะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
 • ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือการรับประกัน เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลา ความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 076-201-111

บริษัท โตโยต้า เน็กซ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า”
จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้า
โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:00 - 17:00 น.

 
  โทรตรง : 076-201-111
  โทรสาร : 076-201-198 | 076-201-199
  เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ToyotaNext
  เว็บไซด์ : http://www.toyotanext.co.th/
 


Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.