น้ำมันแพงต้องฉลาดเติม!!
  1. จงเติมน้ำมันตอนเช้าขณะที่อุณหภูมิบนพื้นดินยังเย็นอยู่ เพื่อให้ได้น้ำมันเพิ่มขึ้นโดยมีเหตุผลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ คือ เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูง ปริมาตร(ความหนาแน่น) ของน้ำมันก็จะยิ่งสูงตาม ขณะที่ปริมาณคงที่กล่าวคือ หากเติมน้ำมัน 1 ลิตรที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (ช่วง 04.00 – 07.00 น. ) อาจมีน้ำหนัก 0.8792 กิโลกรัมแต่ น้ำมัน 1 ลิตรที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส (ช่วง 11.00 – 17.00 น.) อาจมีน้ำหนักเพียง 0.7956 กิโลกรัม เท่านั้นดังนั้นจึงควรเติมน้ำมันในช่วงที่มีอากาศเย็น

  2. ขณะเติมน้ำมัน อย่าให้เด็กปั๊มตั้งหัวฉีดอยู่ในตำแหน่งไหลเร็ว(ในอเมริกาเจ้าของรถต้องลง มือเติมเอง)หากคุณสังเกต จะเห็นว่ากลไกเหนี่ยวมี 3 ระดับ คือ low, middle, และ highเมื่อตั้งในระดับไหลช้า จะเกิดไอระเหยของน้ำมันน้อยที่สุดหากตั้งในระดับไหลเร็ว น้ำมันบางส่วนจะกลายเป็นไอระเหยและถูกสูบย้อนกลับไปยังถังใต้ดินนั่นหมายถึง คุณจ่ายเงินมากกว่าที่ควร

  3. ควรเติมน้ำมันเมื่อน้ำมันในรถเหลือครึ่งถัง เพราะน้ำมันบรรจุในถังยิ่งมาก เนื้อที่ว่างสำหรับไอระเหยก็ยิ่งน้อย

  4. ข้อเตือนใจอีกข้อหนึ่ง ขณะที่คุณขับรถเข้าปั๊มถ้าเห็นรถบรรทุกกำลังถ่ายน้ำมันเข้าสู่ถังเก็บใต้ดิน จงอย่ารีบร้อนเติมน้ำมันช่วงเวลานั้น เพราะตอน "ลงของ" สิ่งแปลกปลอม ซึ่งปรกติจะตกตะกอนอยู่ใต้ถัง ถูกปั่นป่วนจนลอยตัว อาจมีโอกาสดูดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่รถคุณได้Copyright © 2015 Toyota Next Co.,Ltd. All rights reserved.